Xus
Medrano

Productor i realitzador.

Cristian Pedrera

Director, postproducció i
animació
.

Ángel
Altes

Fotògraf i editor

de video